SOM GIPROC

Gestió Integral de la Construcció

LA NOSTRA FINALITAT ÉS

control tècnic i eficient sobre la gestió de la construcció


control d’execució


control economic


control de planificació


control de qualitat


control de seguretat

SEMPRE

tenim cura de..


projectEs

Projectes menors
Projectes de rehabilitació
Projectes ambientals
Projecte de demolició…


GESTIÓ D’OBRA

Direcció d’Execució d’obra
Project Management


INFORMES TÈCNICs

Certificació Energètica Edificis
ITE
Estudi Viabilitat
Diagnosi Estructural


CONTROL DE QUALITAT

Programa Control de Qualitat
Certificats


ESTAT D’AMIDAMENTs

Mesures quantitatives
Mesures econòmiques


Certificats

Certificats d’habitabilitat
Certificats d’energia
Certificat de solidesa d’estructures
Informes i Certificats Tècnics


SEGURETAT I SALUT

Plans de seguretat
Coordinació de segurerat i salut en fase de projecte i execució
Coordinació d’activitats empresarials


AuditORIEs

En fase de Projecte
En Fase d’execució
En edificis existents


ASSESSORAMENT

Assistència tècnica per a projectes
Contracte de licitació
Assistència a reunions tècniques
SEGUEIX-NOS

Notícies