EDIFICACIÓ INDUSTRIAL I OFICINES

Plataforma logística per a implantació de Sitges de granza de polipropilè

SERVEIS PROFESSIONALS

Direcció d'Execució

AREA

Pol. Ind. Entrevías. Constantí. Tarragona

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 12.000.000 €
Superfície 30.000 m²st + 50.000 m²

ANY

2007

LLOC

Tarragona

CLIENT

Enginyeria

SHARE PROJECT