EQUIP

Experts preparats per servir.

GIPROC, va ser constituïda l’any 2004, amb la finalitat d’oferir serveis d’Arquitectura Tècnica i Project Management en totes les seves vessants, gràcies a l’experiència i caràcter pluridisciplinar aportats per cadascun dels membres que formem part d’aquest gran equip. Ens hem anat adaptant a les noves necessitats i al nou marc normatiu a nivell Europeu, pel que també podem oferir els serveis d’Enginyeria de l’Edificació.

TARYN

Marsó Berberia

Arquitecte Tècnic de l’Escola Politècnica Superior de Barcelona (UPC) l’any 1997. Gestió de Projectes en Edificació i Urbanisme atorgat per la CAATB I UPC el 2005. Llicenciat en Enginyeria de la Construcció per la Universitat de Nebrija el 2011. I altres cursos, postgraus, etc. vinculats a la Construcció, sempre en formació constant.

Giproc es va unir a la carrera professional de Giproc abans de 2009: DEO a l’oficina d’arquitectes tècnics, principalment sector residencial; Director Tècnic, DEO i Gestió de Projectes, en un important grup immobiliari del sector hoteler, restauració, aparcaments públics, etc. Director Tècnic d’una important Enginyeria, a la Divisió de Foment i Construcció del Sector Comercial i Residencial.

XAVIER

Florensa Alegre

Arquitecte Tècnic de l’Escola Politècnica Superior de Barcelona (UPC) l’any 1999. Gestió de Projectes en Edificació i Urbanisme atorgat per la CAATB I UPC l’any 2002. Llicenciat en Enginyeria d’Edificació per la Universitat de La Salle (Ramon Llull) el 2011, així com altres cursos de formació constant.

Abans que Xavier fundés Giproc el 2004, havia desenvolupat la seva carrera com a Director de Construcció en una oficina d’Enginyeria Agroalimentària per a Espanya; anteriorment com a DEO en una empresa immobiliària, com a cap de projecte. Des d’aquestes bones experiències encara es mantenen contactes professionals avui dia, amb qui comparteix projectes, ja que la premissa de la base d’un bon equip professional són les persones.