SERVEIS

Això és el que fem.

El nostre objectiu, és poder oferir un servei complert i personalitzat, amb una implicació directe amb el Client, amb una Professionalitat i entusiasme que han fet que Giproc tingui el reconeixement dels nostres Clients, i el més important, la seva confiança.


projectEs

Projectes menors
Projectes de rehabilitació
Projectes ambientals
Projecte de demolició …


GESTIÓ D’OBRA

Direcció d’Execució d’obra
Project Management


INFORMES TÈCNICs

Certificació Energètica Edificis
ITE
Estudi Viabilitat
Diagnosi Estructural


CONTROL DE QUALITAT

Programa Control de Qualitat
Certificats


ESTAT D’AMIDAMENTs

Mesures quantitatives i econòmiques


Certificats

Certificats d’habitabilitat
Certificats d’energia
Certificat de solidesa d’estructures
Informes i Certificats Tècnics


SEGURETAT I SALUT

Plans de seguretat
Coordinació de segurerat i salut en fase de projecte i execució
Coordinació d’activitats empresarials


AuditORIEs

En fase de Projecte
En Fase d’execució
En edificis existents


ASSESSORAMENT

Assistència tècnica per a projectes
Contracte de licitació
Assistència a reunions tècniques