ESPAIS URBANS

Jardí Botànic de Salou

SERVEIS PROFESSIONALS

Redacció de l'estat d'amidaments
Programa de control de qualitat
Direcció d'Execució de l'obra

AREA

Jardí Botànic de Salou (Tarragona)

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 3.500.000,00 €
Superfície 17.000 m²s + 240 m²st

ANY

2007

LLOC

Tarragona

CLIENT

Ajuntament de Salou

SHARE PROJECT