ESPAIS URBANS

Reforma d’espai públic urbà per a implantació d’accessos mecànics

SERVEIS PROFESSIONALS

Direcció d'Execució
Programa de control de qualitat
Estudi i Coordinació de Seguretat i salut

AREA

C/ Baixada de les Monges. Gelida (Barcelona)

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 500.000,00 €
Superfície 200,00 m²st

ANY

2009

LLOC

Barcelona

CLIENT

Ajuntament de Gelida

SHARE PROJECT