EDIFICACIÓ INDUSTRIAL I OFICINES

Raima paperworks

Reforma i ampliació de l'edifici de Raïma Stationery.

SERVEIS PROFESSIONALS

Direcció projectes
Direcció d'execució
Control de qualitat
Estudi i coordinació de salut i seguretat
Estat de mesuraments

AREA

C/ Comtal, 27. Barcelona

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 1,750,000 €
Superfície 912 m²st Reform - 519 m²st Extension

ANY

2018

LLOC

Barcelona

CLIENT

Raima

SHARE PROJECT