ESPAIS URBANS

Projecte i obres de Reurbanització i implantació d’accessos mecànics

SERVEIS PROFESSIONALS

Estat d'amidaments i valoració económica
Programa de control de qualitat
Estudi i Coordinació de seguretat i salut
Direcció d'Execució

AREA

Diversos àmbits en el municipi de Santa Coloma de Gramenet:
C/ Bruc (àmbit B1)
C/ F. de l'Alzina (àmbit C1)
C/ Gènova (àmbit H2)
C/ J. Garreta (àmbits C3a+C3b)
C/ dels Alps (àmbit H1)
C/ Aragó (àmbit A2)
C/ Sants-Montseny (àmbit F7)
C/ Pins (àmbit D3b)
C/ Ángel Prats (àmbit F6)
C/ I. Albéniz (ámbits F5a+F5b)
C/ Ll. Nicolau(àmbits C4a+b+c)

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 18.000.000 €
Superfície 9.000,00 m²st

PERÍODE

2006-2010

ANY

2010

LLOC

Barcelona

CLIENT

Ajuntament

SHARE PROJECT