ESPAIS URBANS

Obres de reforma de vial per a perllongament i soterrament de col.lector d’aigües pluvials generals

ANY

2008

LLOC

Barcelona

CLIENT

Ajuntament

SERVEIS PROFESSIONALS

Coordinació de Seguretat i Salut

 

AREA

C/ Riera Mariona. s/n. Molins de Rei. Barcelona

 

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 260.000 €
Superfície 250 m²s

 

PERÍODE

2011-2012