OFICINA TÈCNICA

Projecte d’Urbanització de la “plaça de les oliveres”

ANY

2011

LLOC

Tarragona

CLIENT

Office of Architecture

SERVEIS PROFESSIONALS

Estats d’amidaments i Pressupost
Plecs de condicions tècnics
Programa de control de qualitat
Estudi de Seguretat i salut

 

AREA

Reus. Tarragona

 

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 290.000,00 €
Superfície 60.000,00 m²s5.500,00 m²s