EDIFICACIÓ INDUSTRIAL I OFICINES

Rehabilitació de la fàbrica Olivartés per a transformació a comisaria de la Guàrdia Urbana

SERVEIS PROFESSIONALS

Direcció d'Execució

AREA

C/ Pere IV. Barcelona

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 750.000,00 €
Superfície 2.500 m²st

PERÍODE

2005-2006

ANY

2006

LLOC

Barcelona

CLIENT

Escola Taller/Bcn Activa

SHARE PROJECT