EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Rehabilitació i reforma interior d’habitatge

ANY

2007

LLOC

Barcelona

CLIENT

Particular

SERVEIS PROFESSIONALS

Estat d’amidaments i valoració económica
Estudi de Seguretat i Salut
Programa de control de qualitat
Direcció d’Execució

 

AREA

C/ Pere Grau. El Masnou. (Barcelona)

 

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 150.000,00 €
Superfície 150 m²st