OFICINA TÈCNICA

Projecte d’adequació paissatgística general de la platja de Garbet

ANY

2010

LLOC

Girona

CLIENT

Office of Architecture

SERVEIS PROFESSIONALS

Redacció estat d’amidaments i pressupost
Programa de control de qualitat
Estudi i Coordinació de Seguretat i salut

 

AREA

Colera (Girona)

 

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 280.000,00 €
Superfície 800,00 m²s