OFICINA TÈCNICA

Projecte d’adequació paissatgística i ambiental

ANY

2011

LLOC

Tarragona

CLIENT

Office of Architecture

SERVEIS PROFESSIONALS

Estats d’amidaments i Pressupost
Plecs de condicions tècnics
Programa de control de qualitat
Estudi de Seguretat i salut
Detalls tècnics gràfics

 

AREA

Platja del Torn. Hospitalet de l’Infant. Tarragona

 

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 1.500.000,00 €
Superfície 10.000,00 m²s