EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Rehabilitació estructural i aïllament tèrmic

Projecte de rehabilitació estructural i millora de l'aïllament tèrmic dels edificis compresos entre el D1 i el D14 del barri de canyelles.

SERVEIS PROFESSIONALS

Redacció de projecte tècnic
Direcció d'Execució
Control de qualitat
Coordinació de Seguretat i Salut

AREA

C/ Federico García Lorca, 12-38. Barcelona

CARACTERÍSTIQUES

Superficie 40.000 m²st

ANY

2012

LLOC

Barcelona

CLIENT

Ajuntament

SHARE PROJECT