EDIFICACIÓ CULTURAL I DOCENT

Projecte i obra de rehabilitació i reforma integral i estructural d’escola municipal de música

SERVEIS PROFESSIONALS

Projecte bàsic i executiu
Direcció d'obra
Control de qualitat
Coordinació de seguretat i salut

AREA

C/ Major, 1. Molins de Rei. (Barcelona)

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 340.000,00 €
Superfície 546 m²st + 240 m² facanes

PERÍODE

2008-2009

EQUIP INTERIORISTA

Mun Casadesús - AD Casadesús

ANY

2009

LLOC

Barcelona

CLIENT

Ajuntament de Molins de Rei

SHARE PROJECT