EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Obra nova vivenda unifamiliar aïllada

ANY

2007

LLOC

Barcelona

CLIENT

Particular

SERVEIS PROFESSIONALS

Direcció d’Execució
Programa de control de qualitat
Redacció estudi de seguretat i salut
Coordinació de Seguretat i salut

 

AREA

C/ dels Artistes, 13. Urb. Selva negra. Vallirana. (Barcelona)

 

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 225.000,00 €
Superfície 200 m²st