EDIFICACIÓ CULTURAL I DOCENT

Obra nova d’edificació de llar d’infants de dues línies

Obra nova d'edificació de llar d'infants de dues línies “La Maduixa”.

SERVEIS PROFESSIONALS

Direcció d'Execució
Programa de control de qualitat
Estudi i Coordinació de Seguretat i salut

AREA

C/ La Plata, 28. Santa Coloma de Gramenet

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 920.000,00 €
Superfície 690,00 m²st + 200 m²s

PERÍODE

2009-2010

ANY

2010

LLOC

Barcelona

CLIENT

Ajuntament

SHARE PROJECT