EDIFICACIÓ INDUSTRIAL I OFICINES

Projecte de reforma interior i construcció d’altell tècnic en nau industrial

SERVEIS PROFESSIONALS

Projecte de reforma interior
Direcció d'Obra
Coordinació de Seguretat i Salut
Programa de control de qualitat

AREA

C/ de Cerdanya, 7-9. 08192 . Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 110.000,00 €
Superfície 600 m²

ANY

2008

LLOC

Barcelona

CLIENT

Industrial – Brilloworld, SL

SHARE PROJECT