EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Edificació vivenda unifamiliar aïllada

SERVEIS PROFESSIONALS

Direcció d'Execució
Control de qualitat
Coordinació de Seguretat i Salut

AREA

C/Montjuïc, 69. Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 420.000,00 €
Superfície 392 m²st

PERIOD

2006-2007

ANY

2006

LLOC

Barcelona

CLIENT

Particular

SHARE PROJECT