EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Obra nova vivenda unifamiliar aïllada

ANY

2008

LLOC

Barcelona

CLIENT

Particular

SERVEIS PROFESSIONALS

Direcció d’Execució
Programa de control de qualitat
Redacció estudi de seguretat i salut
Coordinació de Seguretat i salut

 

AREA

Avda. Virrey Amat. Urb. Can Villalba. Abrera. (Barcelona)

 

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 215.000,00 €
Superfície 260 m²st +94 m² aux.

 

PERÍODE

2007-2008