EDIFICACIÓ INDUSTRIAL I OFICINES

Ampliació d’edifici central d’oficines de Port Aventura

SERVEIS PROFESSIONALS

Estat d'amidaments i valoració económica
Programa de control de qualitat
Estudi de Seguretat i salut
Direcció d'Execució

AREA

Avda. Alcalde Pere Molas, Km.2. Salou (Tarragona)

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost 750.000,00 €
Superfície 1.150 m²st

ANY

2007

LLOC

Tarragona

CLIENT

Constructora Retail

SHARE PROJECT